Chính sách bảo mật

28/03/2024

QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

Wanna Hang tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. "Chính sách bảo mật" dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

 1. Quy định cụ thể

1.1. Thu thập thông tin cá nhân

Wanna Hang thu thập dữ liệu cá nhân thông qua những lần đăng nhập trang web và mua hàng. 

Wanna Hang sử dụng cookies, việc sử dụng Cookie: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này bằng cách sử dụng các công nghệ cookie để thu thập thông tin thiết bị của bạn. 

Wanna Hang thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho nhiều mục đích khác nhau:

1.1.1. Hoạt động trên trang Web: 

Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu của Wanna Hang,  Các Chi nhánh và Đơn vị Liên kết của Wanna Hang, Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Quản trị trang Web là các đơn vị tiếp nhận thông tin. 

Việc sử dụng Cookie: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin thiết bị của bạn.

Thời gian lưu trữ: Phiên Duyệt Web

Chúng tôi cần dữ liệu của bạn cho đến khi bạn không còn ở trên trang web này. Chúng tôi giữ các dữ liệu này trong suốt phiên duyệt web của bạn.

1.1.2. Bán Sản phẩm - Đơn hàng Trực tuyến và Tại Cửa hàng

Chúng tôi sử dụng thông tin để xử lý các đơn hàng trực tuyến bao gồm xử lý hóa đơn, giao hàng, đổi hàng và hoàn tiền. 

DANH MỤC ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN: 

Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu của Wanna Hang Các Chi nhánh và Đơn vị Liên kết

Đối tác Bán hàng (nếu áp dụng)

Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Giao hàng

Đơn vị Xử lý Thanh toán

1.1.3. Giao Sản phẩm

Quy trình xử lí: Sau khi bạn đã đặt hàng thành công, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn (địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ giao hàng) và các thông tin đơn hàng khác để giao sản phẩm mà bạn đã mua.

Thời gian lưu trữ: Thời gian hiệu lực của hợp đồng và thời hạn theo luật định. Chúng tôi cần giữ thông tin trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Đơn vị tiếp nhận: 

Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu của Wanna Hang

Các Chi nhánh và Đơn vị Liên kết của Wanna Hang

Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Giao hàng

1.1.4. Theo dõi Vận chuyển Điện tử (?)

1.1.5. Phân tích Hoạt động Kinh doanh

Quy trình xử lí: Là một doanh nghiệp, chúng tôi cần biết việc kinh doanh của mình diễn ra như thế nào. Điều này nhằm phục vụ lợi ích của các nhà đầu tư, thành viên hội đồng thành viên, các nhân viên và đối tác của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi cần phân tích các danh mục thông tin khác nhau để hiểu cách sản phẩm của chúng tôi được bán ở các thị trường khác nhau, những tính năng phổ biến của sản phẩm, những hoạt động hiệu quả và không hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi, các thiết kế sản phẩm và chiến lược phân phối của chúng tôi, thiết kế trang web và trải nghiệm tổng thể của người dùng, để chúng tôi có thể thiết lập, triển khai thực hiện và đánh giá chiến lược kinh doanh của mình.

Việc này bao gồm phân tích dữ liệu để hiểu cách người dùng duyệt trang web của chúng tôi và sử dụng ứng dụng để cải thiện thiết kế trải nghiệm người dùng để đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp tục mua các sản phẩm và tương tác với chúng tôi trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Để giảm thiểu rủi ro cho bạn với tư cách là một cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng mã số định danh khách hàng riêng hoặc địa chỉ IP cho mục đích này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách các Đơn vị Cung cấp Giải pháp Phân tích Dữ liệu của chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích bằng cách sử dụng dữ liệu của bạn dưới đây: 

Thu thập Dữ liệu bởi Google Analytics:

https://support.google.com /analytics/answer/6318039?hl=en

Thời gian lưu trữ: Khi sử dụng các dịch vụ phân tích của các nhà cung cấp ở trên, chúng tôi cần lưu trữ dữ liệu trong thời hạn quy định bởi các nhà cung cấp này. Bạn có thể xem thời gian lưu trữ được quy định bởi các nhà cung cấp dưới đây:

Google Analytics: 38 tháng

( https://support.google. com/analytics/answer /7667196?hl=en)

Chúng tôi cần thông tin trong thời gian này để đưa ra phân tích chính xác về hoạt động kinh doanh của mình.

Danh mục đơn vị tiếp nhận: Đơn vị kiểm soát dữ liệu của Wanna Hang

1.1.6. Dịch vụ Khách hàng

Quy trình xử lí: Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn để thông báo cho bạn biết khi một sản phẩm mà bạn thích đang có sẵn theo yêu cầu của bạn, cũng như để đáp lại các câu hỏi và lo ngại của bạn thông qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau được chúng tôi cung cấp đến bạn

Thời gian lưu trữ: Đến khi Wanna Hang ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Kính mắt.

Đơn vị tiếp nhận: Đơn vị kiểm soát dữ liệu của Wanna Hang, Đơn vị cung cấp dịch vụ khách hàng, đối tác bán hàng.

1.1.7. Thông báo Tiếp thị Cá nhân hóa qua Email (Đăng ký Nhận Bản tin)

Quy trình xử lí: Chúng tôi gửi cho bạn các thông báo tiếp thị mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm (“được cá nhân hóa”) vào địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký nhận bản tin qua email của chúng tôi. Để gửi cho bạn các thông báo “được cá nhân hóa”, quan sát hành vi trực tuyến (và đôi khi, tại cửa hàng, nếu phù hợp), và phân tích hành vi của bạn sử dụng trình phân tích để dự đoán tốt nhất những dòng sản phẩm mà bạn có thể quan tâm và phù hợp với bạn. Điều này yêu cầu chúng tôi thu thập nhiều danh mục Dữ liệu Cá nhân từ bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công cụ phân tích khác nhau để hiểu hành vi của bạn có ý nghĩa gì liên quan đến những điều bạn thích và không thích về các dòng sản phẩm khác nhau của chúng tôi, và hiểu tác động (tỷ lệ thành công) của những thông báo được gửi đến bạn.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie

Thời gian lưu trữ: Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin này cho đến khi bạn rút lại sự chấp thuận về việc cho phép chúng tôi gửi email đến bạn hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì các mục đích tiếp thị.

Danh mục tiếp nhận: Đơn vị kiểm soát dữ liệu của Wanna Hang, Đơn vị hỗ trợ tiếp thị qua email.

1.1.8. Thông báo nhắm mục tiêu trên các nền tảng quảng cáo thuộc bên thứ 3

Quy trình xử lí: Chúng tôi sử dụng các nền tảng quảng cáo của bên thứ ba như Facebook, Google, YouTube, Instagram, v.v. để gửi các thông báo có mục tiêu dành cho bạn, dựa trên hành vi và thói quen duyệt web của bạn, tại các thời điểm và địa điểm cụ thể trên các nền tảng này để tăng hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các giải pháp thuộc bên thứ ba như Google Audience và Facebook Custom Audience để giúp chúng tôi làm tốt hơn trong việc đưa ra mục tiêu cho các chiến dịch và thông báo của mình tới người tiêu dùng. Dữ liệu Cá nhân của bạn được chia sẻ với các nền tảng quảng cáo thuộc bên thứ ba, và họ sẽ cố gắng khớp hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu của họ để xác định thời gian và địa điểm tối ưu (trang bạn đang duyệt) để hiển thị cho bạn một quảng cáo từ Wanna Hang. Chúng tôi cũng cần phân tích những thông tin cần thiết để hiểu được tác động của các chiến dịch của mình. Nếu bạn không chấp nhận việc theo dõi của chúng tôi vì mục đích này, bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo của Wanna Hang trên các nền tảng khác một cách ngẫu nhiên.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách các Đối tác Quảng cáo của chúng tôi giúp chúng tôi đạt được mục đích này bằng cách truy cập trang web của họ:

Quảng cáo Cá nhân hóa của Google: https://support.google.com/ adspolicy/answer/143465?hl=en

Chính sách Quảng cáo của Google: https://support.google.com/ adspolicy/answer/6020956

Facebook Lookalike Audiences: https://www.facebook.com/ business/help/164749007013531

Điều khoản của Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/ legal/terms/customaudience

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin từ thiết bị của bạn. 

Thời gian lưu trữ: Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin này khi bạn rút lại chấp thuận của mình

Đơn vị tiếp nhận: Đơn vị kiểm soát dữ liệu của Wanna Hang, Đối tác đại lý quảng cáo, nền tảng mạng xã hội.

1.1.9. Việc thu thập Thông tin Thiết bị của Bạn trên trang Web của Chúng tôi Sử dụng Cookie và các Công nghệ Tương tự (“Thông báo về Cookie”)

 • BẮT BUỘC – chức năng trang web và hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi sử dụng “Cookie Bắt buộc” để vận hành trang web của mình. Việc này bao gồm lưu trữ một mã định danh riêng để quản lý và xác định bạn là một khách truy cập riêng đến trang web của chúng tôi, nhằm cung cấp cho bạn một dịch vụ chính xác và nhất quán. Việc này bao gồm đảm bảo chúng tôi ghi nhớ các sản phẩm bạn đã đặt vào giỏ hàng của mình, hoặc các tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Các Cookie này được lưu trữ trong suốt thời hạn của phiên duyệt web của bạn. Nếu không có các Cookie này, bạn sẽ không thể xem trang web của chúng tôi đúng cách.

 • CHỨC NĂNG – cải thiện và đảm bảo hiệu năng của trang web, chúng tôi sử dụng “Cookie Chức năng” để liên tục cải thiện hiệu năng của trang web. Việc này bao gồm sử dụng những dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn cho những mục đích sau:

Phân tích web — Dựa trên hành vi duyệt web của bạn, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu để cải thiện chức năng và thiết kế của trang web.

Tỷ lệ hồi đáp quảng cáo — Dựa trên cách bạn tìm đến trang web chúng tôi, chúng tôi sẽ đo lường tỷ lệ hồi đáp quảng cáo bằng cách phân tích tỷ lệ nhấn vào quảng cáo của chúng tôi nhằm cải thiện hiệu quả của các quảng cáo được mua trên các trang web thuộc bên thứ 3.

Theo dõi đơn vị liên kết — Chúng tôi cần cho phép các đối tác tiếp thị liên kết hay đơn vị cung cấp dịch vụ của mình truy cập một số thông tin nhất định nếu bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và mua sản phẩm, sau khi truy cập trang web của họ. Điều này là bắt buộc bởi chúng tôi có thể cần trả phí cho các dịch vụ đó. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm các sản phẩm bạn đã mua.

Quản lý lỗi — Chúng tôi kiểm tra các lỗi có trên một trang web để đảm bảo mình có thể khắc phục các lỗi hoặc sự cố một cách nhanh chóng.

Thử nghiệm các thiết kế — Chúng tôi cần sử dụng thử nghiệm A/B hoặc thử nghiệm đa biến để đảm bảo duy trì một giao diện và cảm giác nhất quán cho những người dùng của trang web trong các phiên hiện tại và sắp tới.

 • TIẾP THỊ

Chúng tôi sử dụng “Cookie Tiếp thị” do các đối tác quảng cáo của mình cung cấp để đảm bảo các thông báo quảng cáo của chúng tôi được hiển thị cho bạn tại thời điểm và địa điểm phù hợp. Các Cookie này là cố định nhưng có giới hạn về thời gian. Các Cookie này chứa một mã khóa riêng để phân biệt thói quen duyệt web của những người dùng riêng biệt. Chúng tôi cũng sử dụng các Cookie này để giới hạn số lần một người dùng nhìn thấy một quảng cáo cụ thể trên một trang web và đo lường hiệu quả của một chiến dịch cụ thể. Mã định danh do các Cookie này lưu trữ do các đối tác của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không thể sử dụng mã định danh giống nhau trong hệ thống của chính mình. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie này để hiển thị quảng cáo liên quan đến vị trí địa lý hiện tại của bạn, ví dụ để cung cấp cho bạn cửa hàng gần nhất nơi sản phẩm bạn đang xem có thể được bày bán.

Thời gian lưu trữ: Các cookie và các công nghệ khác được sử dụng để thu thập thông tin thiết bị và hành vi duyệt web của bạn được lưu trữ trong trình duyệt cho toàn bộ phiên duyệt web hoặc chừng nào bạn chưa xóa cài đặt cookie trình duyệt của mình.

Những dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua cookie liên quan đến các mục đích khác nhau sẽ được lưu trữ trong suốt thời hạn của mục đích đó.

Đơn vị tiếp nhận: Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu của Wanna Hang, Các Chi nhánh và Đơn vị Liên kết của Wanna Hang

Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Quản trị trang Web

Đơn vị Cung cấp Giải pháp Phân tích Dữ liệu

Đối tác Đại lý Quảng cáo

Nền tảng Mạng xã hội

Quản lí cookies của bạn

Bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa và/hoặc xóa cookies từ máy tính của bạn, máy tính bảng hoặc điện thoại di động bằng cách điều chỉnh trong phần cài đặt trình duyệt Internet của bạn. Bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới, bạn sẽ vô hiệu hóa tất cả cookies, bao gồm cả cookies vận hành trang web được miêu tả bên trên mà giúp bạn đặt hàng online và tận hưởng các dịch vụ tại Wanna Hang. 

Để có thể quản lí cookies sao cho phù hợp với nhu cầu, hãy hiểu rõ mục đích của cookies khi cài đặt trình duyệt Internet của bạn.

Bên dưới là các hướng dẫn về quản lí và vô hiệu hóa cookies tuỳ theo trình duyệt của bạn:

 • Internet Explorer

Vào Tools menu, sau đó chọn Internet Options.

Nhấp vào Confidentially, sau đó nhấp vào Advanced.

Trong cửa sổ Cookies, chọn cách cài đặt của bạn.

 • Google Chrome

Nhấp vào Chrome menu, nút phải bên trên.

Chọn Settings sau đó nhấp vào Show advanced settings.

Ở mục Privacy, nhấp vào Content settings.

Chọn cách cài đặt ở phần Cookies.

 • Firefox

Nhấp vào Menu và chọn Preferences.

Chọn Privacy and Security và đến mục History.

Ở mục menu bên dưới cạnh Firefox, chọn Use setting for history.

Đánh dấu chọn Accept cookies từ các trang web để kích hoạt cookies và bỏ dấu chọn để vô hiệu hóa cookies.

Lựa chọn cách cài đặt ở phần Cookies.

 • Safari

Nhấp vào Safari, sau đó Preferences.

Nhấp vào trang Privacy.

Vào phần Block cookies và lựa chọn cách cài đặt của bạn.

1.1.10. Thu nhận Nội dung Người dùng (UGC) từ Mạng xã hội

Quy trình xử lí : Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp các hình ảnh của mình cho chúng tôi thông qua nền tảng mạng xã hội bằng cách tuân theo các hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi sẽ sử dụng ảnh bạn cung cấp để làm truyền thông cho chiến dịch của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận quyền sử dụng ảnh của bạn thông qua một thỏa thuận giấy phép dưới dạng các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Thông qua việc gửi ảnh của bạn đến chúng tôi qua các nền tảng mạng xã hội, bạn cho phép chúng tôi sử dụng các ảnh của bạn như được mô tả trong thỏa thuận cấp phép.

Thời gian lưu trữ : Thời hạn của thỏa thuận giấy phép và thời hạn theo luật định trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Đơn vị tiếp nhận: Đơn vị kiểm soát dữ liệu của Wanna Hang, Đối tác Đại lý quảng cáo, nền tảng mạng xã hội, 

 

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Quy trình thực hiện Quyền Riêng Tư tại Wanna Hang.

 • Các thay đổi và truy cập vào thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu cá nhân muốn truy cập dữ liệu riêng tư và cho các thay đổi cần thiết, trong vòng một tháng. Bạn có thể yêu cầu việc này bằng cách Liên Lạc Chúng Tôi.

Wanna Hang sẽ có thể yêu cầu gia hạn và có thể sẽ tính một mức phí hợp lí cho chi phí quản trị nếu cần thiết. Nếu Wanna Hang từ chối yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp lý do phù hợp.

 • Sự sửa chữa

Wanna Hang cung cấp sửa chữa ngay khi có thể trong vòng một tháng. Nếu Wanna Hang từ chối yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp lý do phù hợp.

 • Quyền từ chối

Các cá nhân có thể rút lại sự đồng thuận và từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp ấy, Wanna Hang sẽ giữ lại dữ liệu cho đến khi cá nhân chọn bỏ đăng ký và sẽ không sử dụng dữ liệu trừ khi là để cung cấp những dịch vụ được yêu cầu bởi chính cá nhân đó.

 • Sự giới hạn về việc xử lí

Wanna Hang sẽ thông báo nhà cung cấp và nhà thầu dựa theo trường hợp, về các giới hạn trong việc xử lí dữ liệu mà liên quan đến cá nhân ấy.

 

 1. Các thay đổi và cập nhật với Chính Sách Riêng Tư

Bằng việc sử dụng website của Wanna Hang, bạn đồng ý việc thu thập, sử dụng và trình bày thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này phản ánh những hoạt động kinh doanh hiện tại của Wanna Hang và có thể sẽ thay đổi. Trong trường hợp có sự thay đổi hay cập nhật như trên, một chính sách đã được chỉnh sửa sẽ được đăng tải tại www.wannahang.com. Vui lòng kiểm tra www.wannahang.com một cách định kì để được thông báo về bất cứ thay đổi và cập nhật nào về các chính sách riêng tư và hoạt động.

 

 1. Quản lí việc nhận thư thông báo

Khi bạn chọn đăng ký nhận thư thông báo, chúng tôi gửi bạn thông qua email các chương trình khuyến mãi và thông tin cập nhật độc quyền. Bạn có thể bỏ đăng ký nhận thông báo tại bất cứ thời điểm nào bằng cách chọn bỏ nhận thông báo tại mục “Email Preferences” trong tài khoản của bạn, hoặc bằng cách nhấp vào đường link bỏ nhận thông báo tại phần cuối của bất kì thư tín email nào.

 

 1. Liên Lạc Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về Chính Sách Riêng Tư của Wanna Hang và các thực hành liên quan, hoặc bạn muốn tài khoản của mình được xóa đi, hãy liên lạc chúng tôi thông qua email wannahang.info@gmail.com.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

 • Câu hỏi, Khiếu nại và Hỗ trợ – phải liên hệ với ai và bằng cách nào?

Bộ phận Dịch vụ khách hàng

Phụ trách quyền riêng tư của Wanna Hang và nhân viên bảo vệ dữ liệu: Hotline 0865925705

Địa chỉ: Tầng 2 nhà số 4 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội


Hỗ trợ trực tuyến
0.01547 sec| 2039.281 kb